Онлайн решаване на спорове

Платформа за решаване на потребителски спорове (ОРС) на Европейската комисия може да намерите на следния линк: http://ec.europa.eu/consumers/odr

Вътрешният пазар на Европейския съюз се дигитализира с всяка изминала година и е придобил жизненоважно значение както за потребителите, така и за търговците. За едните той представлява ежедневни покупки, резервации и пътувания, а за другите нови възможности. Но за да се развива този пазар, той се нуждае и от доверието им – от една страна да се премахват неоснователни бариери, а от друга надеждни методи за разрешаване на разминавания между тях. Тези методи трябва да бъдат също толкова лесни и евтини, за да се чувстват всички участници уверени и защитени.

ОРС предага просто, ефективно, бързо и евтино извънсъдебно средство за решаване на на спорове, възникнали при трансгранични онлайн сделки. Най-общо той представлява интернет страница, където потребител и търговец могат да решат своя спор без намесата на съдебен орган. Целта е да се предложи още един начин за намиране на бързо решение при спорове между продавачи и купувачи. Тя се администрира от Европейска комисия и може да се ползва напълно безплатно.

Страница: Онлайн Решаване на спорове

ПРОЦЕДУРА

Жалбите се подават чрез онлайн формуляра. Те трябва да са само по онлайн закупени стоки или услуги от търговци от България или друга държава на ЕС/ЕЕА.

След изпращането им запозва да тече едномесечен срок, в който търговецът може да:

А/ Посочи орган за разрешаването на спора, или

Б/ Да откаже да участва в производството

Ако пък не отговори в срок и не извърши никакво действие, жалбата автоматично ще се прекрати! В тези случаи можете да се свържете с Националното звено за контакт за повече информация.

Важно!

Търговците първи посочват Органа за разрешаването на спора, а потребителите ги одобряват. След одобрението Органът продължава с разглеждането на спора чрез платформата и в срок от три месеца следва да излезе с предложение за решението му. То не е обвързващо за страните, освен ако не го приемат.

ПРЕИМУЩЕСТВА

  • Онлайн подаване и обработване на жалбите
  • Поддържа 25 езика – вашите съобщения автоматично се превеждат на избрания език
  • Фиксирани срокове на действията на страните
  • Служи като знак за доверие
  • Жалбите се анонимизират след 6 месеца

ОРГАНИ ЗА РАЗРЕШАВАНЕ НА СПОРОВЕ

Можете да разгледате всички органи на тази страница.